Ústav zemědělské ekonomiky a informací
pracoviště: Mánesova 75, PSČ 120 58 Praha 2
Aplikace pro sběr dat v systému FADN CZ verze SMALL
Dotazníkové šetření pro zemědělce malého rozsahu
Zemědělská účetní datová síť
Kontaktní pracoviště FADN CZ
 © FADN CZ software 2019  
Vstup do aplikace
 
Registrace nového uživatele:Registrace
Přihlašovací jméno (IČ):
Heslo:
 
Zapomněli jste heslo? Kontaktujte nás na e-mailu fadn@fadn.cz nebo na tel.: 222 000 278.

Návod k ovládání aplikace: Popis ovládání aplikace.pdf